Je metoda, kjer nanašalni mehanizem razporedi zelo tanke plasti kovinskega prahu na delovno ploščo, katera se plast za plastjo spušča vzdolž Z osi. Vsak sloj kovinskega prahu se nato stopi v zahtevanem položaju za objekt s selektivnim laserskim taljenjem kovinskega prahu s pomočjo laserskega žarka visoke moči in galvo skenerja, ki usmerja laserski žarek. Energija laserskega žarka popolnoma stopi kovinski prah, s čimer ustvari trdne in homogene kovinske predmete, ki nudijo visoko strukturno trdnost.