"

Materiali za 3D tisk

PLA material (FDM spajanje slojev)

Splošne lastnosti PLA termoplatičnega materiala PLA plastika, ustvarjena iz veliko različnih rastlin – koruze, sladkorne pese ali krompirja, je smatrana kot bolje okolju-prijazna v primerjavi z ABS plastiko, ki je osnovana na nafti. Uporabljana je predvsem za pakiranje hrane in izdelavo škatlic. PLA plastiko je mogoče kompostirati v zbirnih centrih, sicer pa razen v specifičnih […]

ABS plastika (FDM spajanje slojev)

Splošne lastnosti ABS termoplastičnega materiala Akrilonitril butadien stiren (ABS) je polimer, ki ga pridobimo z emulzijsko polimerizacijo, ali polimerizacijo v masi, akrilonitrila in stirena s prisotnostjo polibutadiena. Najpomembnejši lastnosti ABS-a sta odpornost na udarce in žilavost. ABS lahko, kot polimer, najdemo v mnogo različnih oblikah kot tudi z veliko različnimi lastnostmi. V splošnem je to […]

Materiali za FDM spajanje slojev pri 3D tisku

Ob vseh materialih, ki jih lahko uporabimo za 3D tiskanje sta najbolj dominantna le dva: ABS in PLA. Oba materiala sta termoplastiki – omehčata se pri določenih temperaturah in se vrneta v trdno stanje, ko sta ohlajena na sobno temperaturo. Ta proces je pri teh materialih možno ponavljati v nedogled. Ravno zaradi te lastnosti je […]

""